Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224587 nr. 470

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 470 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Regeling uitkering substantieel bezwarende functies (SBF-regeling) er in de praktijk toe leidt dat personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) met een SBF-functie met 60 jaar moet stoppen met werken en dat deze SBF-medewerkers vanaf circa 63 jaar hun pensioen moeten gaan aanspreken;

overwegende dat deze situatie voor SBF-medewerkers, vergeleken met reguliere werknemers, een aanzienlijk negatieve consequentie heeft voor het gehele pensioentraject;

constaterende dat de SBF-medewerkers inmiddels toestemming krijgen om door te werken indien zij dit willen. maar dit er niet toe leidt dat de SBF-verlofperiode aansluit op de reguliere pensioengerechtigde leeftijd;

verzoekt de regering, als eerste stap, voor mensen die er op hun 60ste jaar voor kiezen om door te werken, de leeftijd waarop zij van hun pensioen kunnen gaan genieten navenant te laten opschuiven zodat zij net als ieder ander hun pensioen pas op de pensioengerechtigde leeftijd moeten aanspreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Van Toorenburg

Bouwmeester

Schouw

Dibi