Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224587 nr. 468

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 468 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering voornemens is het verlofbeleid aan te scherpen, in dier voege dat een nieuwe balans wordt gezocht tussen detentie en externe vrijheiden;

constaterende dat externe vrijheden in de toekomst louter een concreet resocialisatiedoel mogen dienen, te weten arbeid en/of scholing;

constaterende dat de regering geheel voorbijgaat aan het nut en de noodzaak van het programmatisch en geleidelijk terugkeren van een ex-gedetineerde in zijn of haar gezin, te meer daar verlof louter nog op doordeweekse dagen zal worden verleend;

overwegende dat aangetoond is dat hechte sociale binding een zeer belangrijke recidiveremmende factor is;

van mening dat het van groot belang is dat de terugkeer in het gezin en met name het weer opnemen van zorgtaken en opvoedende taken, geleidelijk en zo mogelijk begeleid geschied;

verzoekt de regering, in het verlofbeleid ook de geleidelijke, programmatische terugkeer in het gezin op te nemen en uit te werken, waarbij verlof ook in de weekeinden tot de mogelijkheden zal behoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Bouwmeester

Gesthuizen