Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201219637 nr. 1555

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1555 MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat strafbaarstelling op seksuele oriëntatie of genderidentiteit in het land van herkomst grote risico's met zich meebrengt voor gevluchte LHBT's;

overwegende dat een land als Italië laat zien dat strafbaarstelling op seksuele voorkeur in het land van herkomst voldoende grond biedt voor het verstrekken van een verblijfsvergunning aan LHBT's;

verzoekt de regering, te verkennen in hoeverre de positie van LHBT's uit landen waar seksuele oriëntatie, homoseksuele handelingen of genderidentiteit strafbaar zijn, verbeterd kan worden in het Nederlandse asielbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi