Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228286 nr. 576

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 576 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.

Voorgesteld 4 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie werkt aan een positieflijst voor te houden zoogdieren en dat hij heeft toegezegd daarbij het principe te hanteren dat bij twijfel een dier niet op de lijst komt;

verzoekt de regering, volgens dit principe ook te werken aan een positieflijst voor andere dieren waarbij de domesticatie en natuurlijke behoeften van het dier, evenals risico's voor de volksgezondheid, dierziekteverspreiding, faunavervalsing en biodiversiteit als criteria worden gehanteerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Gerven

Van Dekken