28 286 Dierenwelzijn

Nr. 586 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 579

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op Marktplaats uilen, eekhoorns en slangen te koop staan tussen het speelgoed en het tweedehands tuinmeubilair en dat het welzijn van deze dieren ernstig in het geding is;

van mening dat het onwenselijk is dat wilde dieren worden verhandeld via internet;

verzoekt de regering, met Marktplaats in gesprek te gaan;

verzoekt de regering tevens, een plan op te stellen en naar de Kamer te sturen om in Nederland de handel in wilde dieren via internet te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven