28 286 Dierenwelzijn

Nr. 575 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 4 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een importverbod in te stellen op zogenoemde trophy's van dieren waaronder delen van neushoorns en olifanten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven