Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233195 nr. 13

33 195 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de zorgwekkende situatie van het Mor Gabriel klooster en de Aramees Sprekende Christenen in Turkije – De «Süryoye»

Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 4

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de onteigening en eventuele sluiting van het Mor Gabriëlklooster een groot goed voor het christendom verloren zou gaan;

verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om te voorkomen dat het Mor Gabriëlklooster in Turkije voor het christendom verloren gaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kortenoeven