Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233195 nr. 4

33 195 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de zorgwekkende situatie van het Mor Gabriel klooster en de Aramees Sprekende Christenen in Turkije – De «Süryoye»

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 20 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de sluiting van het Mor Gabriëlklooster een groot goed van het christendom verloren gaat;

verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om te voorkomen dat het Mor Gabrielklooster in Turkije voor het christendom verloren gaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kortenoeven