Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233195 nr. 8

33 195 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de zorgwekkende situatie van het Mor Gabriel klooster en de Aramees Sprekende Christenen in Turkije – De «Süryoye»

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 20 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet inzet op het bevorderen van de bescherming van religieuze minderheden in Turkije;

overwegende dat de initiatiefnota van het lid Omtzigt zinvolle aanbevelingen bevat waarmee de geloofsvrijheid in Turkije verbeterd kan worden, met als focus de precaire positie van het Mor Gabrielklooster;

verzoekt de regering, in ieder geval:

  • in de Raad van Ministers van de Raad van Europa het Mor Gabrielklooster en zijn rechten op de agenda te zetten, mede naar aanleiding van de niet-uitgevoerde resolutie 1704/2010;

  • in de Raad van Ministers van de EU het Mor Gabrielklooster en zijn rechten en onteigende gronden op de agenda te zetten, mede naar aanleiding van de nieuwe wet op stichtingen, die wel nieuwe rechten geeft aan de «Lausanneminderheden», maar niet aan de Syrisch-orthodoxe gemeenschap, en de Kamer hierover voor december 2012 nader te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Voordewind

Van Bommel

Timmermans