Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-X nr. 94

33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 94 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat loopbaanbeleid voor het burgerpersoneel van Defensie ontbreekt;

overwegende dat een loopbaanbeleid positieve effecten heeft voor de productiviteit, kwaliteit en ontwikkeling van personeel;

verzoekt de regering, voor de begrotingbehandeling 2013 een loopbaanbeleid voor het burgerpersoneel te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi