Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-X nr. 93

33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 93 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij personeelsbeleid en regelgeving onderscheid wordt gemaakt tussen ambtenaren die werkzaam zijn bij de sector Rijk en ambtenaren die werkzaam zijn bij de sector Defensie;

constaterende dat in beide sectoren zwaar bezuinigd wordt op het personeel;

overwegende dat functies bij het Rijk vaak sterk lijken op de functies van het burgerpersoneel bij Defensie;

overwegende dat het onderscheid tussen de twee sectoren de mobiliteit van het personeel belemmert en daarmee nieuwe kansen voor het personeel en een evenwichtig personeelsbeleid in de weg staat;

verzoekt de regering, de blokkades voor een goede doorstroming van personeel tussen de sector Rijk en de sector Defensie op te heffen en over de resultaten hiervan voor de begrotingsbehandeling 2013 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi