Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-X nr. 95

33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 95 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie opleidingen op mbo-niveau verzorgt;

overwegende dat civiele erkenning hiervan van groot belang is voor het vinden van een passende baan buiten Defensie;

constaterende dat ervaringscertificaten van Defensie niet op gelijke wijze buiten Defensie worden erkend;

overwegende dat de accreditatie van de bacheloropleiding bij de NLDA inmiddels is gerealiseerd;

verzoekt de regering, de civiele erkenning van defensieopleidingen op mbo-niveau te realiseren en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling 2013 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi