21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 613 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VAN DEKKEN

Voorgesteld 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de pluimveesector een vrijstelling heeft gegeven van het verbod op ingrepen, waardoor pijnlijke ingrepen bij pluimvee zoals het verkorten van de snavel en het deels verwijderen van tenen, sporen en kammen, nog tien jaar lang mogen worden toegepast;

overwegende dat het verbod op deze ingrepen oorspronkelijk in 2001 had moeten ingaan, dat de sector vervolgens tot 2006 vrijstelling verleend is, dat deze vrijstelling verlengd is tot 2011 en dat deze nu wederom met tien jaar verlengd is;

van mening dat de wet dient te worden nageleefd;

verzoekt de regering, de vrijstelling van het verbod op ingrepen in de pluimveesector tot 2021 te herroepen en het verbod op 1 januari 2015 onherroepelijk van kracht te laten worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Dekken

Naar boven