Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201221501-32 nr. 630

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 630 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 613

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de pluimveesector een vrijstelling heeft gegeven van het verbod op ingrepen, waardoor pijnlijke ingrepen bij pluimvee zoals het verkorten van de snavel en het deels verwijderen van tenen, sporen en kammen, nog tien jaar lang mogen worden toegepast;

overwegende dat het verbod op deze ingrepen oorspronkelijk in 2001 had moeten ingaan, dat de sector vervolgens tot 2006 vrijstelling verleend is, dat deze vrijstelling verlengd is tot 2011 en dat deze nu wederom met tien jaar verlengd is;

van mening dat de wet dient te worden nageleefd;

verzoekt de regering, de vrijstelling van het verbod op ingrepen in de pluimveesector tot 2021 te herroepen en het verbod op 1 januari 2015 onherroepelijk van kracht te laten worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand