Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201219637 nr. 1542

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1542 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA

Voorgesteld 5 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ongeveer 500 voormalige alleenstaande minderjarige vreemdelingen langer dan vijf jaar in Nederland verblijven en bedreigd worden met uitzetting;

constaterende dat de minister voornemens is om het lokale belang van vreemdelingen en kinderen mee te wegen bij de toets of gebruik wordt gemaakt van de discretionaire bevoegdheid;

verzoekt de regering, om ten aanzien van de voormalige alleenstaande minderjarige vreemdelingen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, individueel te beoordelen of zij in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning mede op grond van het lokale belang van de gemeenschap,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijksma