Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224446 nr. 49

24 446 Ruimtevaartbeleid

Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN SCHAART EN VAN VLIET

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor Nederland investeringen in ruimtevaart zeer kosteneffectief zijn, doordat die leiden tot veel extra opdrachten voor het bedrijfsleven;

overwegende dat door korting op de investeringen in ruimtevaart 2700 banen bij het Europees centrum voor ruimtevaart (ESTEC) in Noordwijk in gevaar komen;

overwegende dat de structurele korting van 33 mln. op ruimtevaart voor de sector een groot verlies is, maar op de begroting van EL&l in hel niet valt ten opzichte van andere budgetten;

constaterende de bereidheid van de minister – in zijn beantwoording van het schriftelijk overleg ruimtevaart – om alternatieven in overweging te nemen;

overwegende dat onder artikel 14.3 op de begroting van EL&I «Bevorderen van een duurzame en veilige energievoorziening» voor de komende jaren bedragen zijn gereserveerd oplopend tot 1,5 mld. in 2015, waarvan bijna de helft nog niet is toegerekend;

verzoekt de regering, om de structurele korting van 33 mln. op ruimtevaart ongedaan te maken en deze financiering te compenseren op bovengenoemd artikel 14.3,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schaart

Van Vliet