Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224446 nr. 48

24 446 Ruimtevaartbeleid

Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor Nederland door de aanwezigheid van ESTEC de investeringen in ruimtevaart extreem goed renderen met een ratio van 1:5;

overwegende dat de ESA-contributie bij de taakstellingen dezelfde behandeling kreeg als subsidies;

overwegende dat de aanwezigheid van ESTEC voortkomt uit een stevige Nederlandse bijdrage aan ruimtevaartprogramma's en de toekomstige positie hier zeker ook mee samenhangt;

overwegende dat er nu voor 2015 en verder een korting van 33 miljoen euro is ingeboekt op de Nederlandse ESA-bijdrage;

overwegende dat de minister in de beantwoording van het schriftelijk overleg Ruimtevaart expliciet stelt dat hij bereid is extra middelen voor ruimtevaart in overweging te nemen;

spreekt de wens uit dat de korting op ruimtevaart ongedaan gemaakt wordt;

verzoekt de regering, om geen onomkeerbare stappen te zetten en te blijven zoeken naar een oplossing die de voorgenomen korting kan repareren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Koppejan

Gesthuizen

Braakhuis

Dijksma