Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226488 nr. 296

26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 296 MOTIE VAN HET LID EL FASSED

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het JSF-project de afgelopen jaren vele tegenslagen heeft gekend, waardoor de kosten van het project zijn gestegen;

constaterende dat de Algemene Rekenkamer geen eenduidig beeld weet te vormen van de totale kosten van het JSF-project;

overwegende dat de Kamer haar controlerende bevoegdheden moet gebruiken om alle feiten boven tafel te krijgen, zodat er een weloverwogen besluit kan worden genomen over de vervanging van de F-16;

spreekt uit dat een parlementaire enquête naar het proces van de vervanging van de F-16 gewenst is en verzoekt het Presidium om deze parlementaire enquête te organiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed