Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232620 nr. 70

32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 70 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij de huisartsen de inschrijving op naam uitgangspunt is om te komen tot een langdurige arts-patiëntrelatie, hetgeen de kwaliteit van de hulpverlening ten goede komt;

overwegende dat voor een tandarts hetzelfde geldt;

spreekt uit dat inschrijving op naam bij de tandarts uitgangspunt van beleid dient te worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven