Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232620 nr. 69

32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het experiment met vrije prijsvorming in de mondzorg in januari 2012 is gestart en de tarieven sindsdien zijn gestegen;

constaterende dat de gestegen prijzen, de lage contracteergraad en de beperkte mogelijkheden om een (deel)behandeling bij een andere aanbieder te laten uitvoeren erop wijzen dat vraag en aanbod in de mondzorg nog onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en het experiment daarmee tot dusver onvoldoende resultaat laat zien;

verzoekt de regering, de mondzorgsector met klem te vragen duidelijke verbeteringen te realiseren, waar mogelijk ondersteuning te bieden en voorbereidingen te treffen om, indien de marktscan van de NZa in november geen verbeteringen laat zien op in ieder geval de ontwikkeling van de prijzen als wel de kwaliteit, het experiment met de vrije prijsvorming in de mondzorg per 1 januari 2013 te kunnen laten eindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkstra

Smilde

Wiegman-van Meppelen Scheppink