Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229452 nr. 150

29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Nr. 150 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het regeer- en gedoogakkoord was afgesproken dat de regering de privatisering van voor het gevangeniswezen relevante taken zou voorbereiden, dit met het oog op versobering en kosteneffectiviteit;

constaterende dat de regering, gelet op haar demissionaire status, ervoor heeft gekozen dat de Kamer zich eerst uitspreekt over de wenselijkheid van voortgang op het dossier «privatisering gevangeniswezen» alvorens verdere stappen te willen zetten;

verzoekt de regering, voort te gaan op de ingeslagen weg en een voorstel te formuleren en aan de Kamer voor te leggen betreffende de privatisering van voor het gevangeniswezen relevante taken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van der Steur

Helder