Kamerstukken in dossier 32769

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Nederlandse Autoriteit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 32769, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Amendement van het lid Ortega-Martijn dat regelt dat er overleg plaatsvindt met gemeenten over het door de toegelaten instelling op te stellen reglement inzake sloop en andere ingrijpende voorzieningen en de betrokkenheid van bewoners daarbij, alsmede dat er nadere voorschriften worden gegeven omtrent de inhoud van het reglement (Herdruk)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32769, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Bochove en Berndsen ter vervanging van nr. 20 over een verplichte, algemeen geldende, governance code voor iedere toegelaten instelling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 32769, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Brief regering; Informatie over de voorhangprocedure die voorzien wordt in het wetsvoorstel Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 32769, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Brief regering; Reactie op amendementen m.b.t. de Woningwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 32769, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Nader gewijzigd subamendement van het lid Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 58 ter wijziging van het amendement onder nr. 100

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 32769, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 96 dat ertoe strekt dat de wetsartikelen die voortkomen uit of relateren aan de EU beschikking over Diensten van Algemeen Economisch Belang op een bij afzonderlijk koninklijk besluit (dat wordt voorgehangen bij de Staten-Generaal) vast te stellen moment in werking treden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 32769, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Bochove (t.v.v. 32769, nr. 82 ) over het overleg tussen huurders en verhuurders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-08-2012 2011-2012 Kamerstuk 32769, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Motie; Gewijzigde motie van de leden Monasch en Van Bochove (t.v.v. 32769, nr. 84) over de kerntaken van woningcorporaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-08-2012 2011-2012 Kamerstuk 32769, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Reactie op de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 11 februari 2014 inzake de Novelle op de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting; overleg op grond van artikel 96 lid 1

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 32769, nr. 107 Tweede Kamer der Staten-Generaal