Publicaties over dossier 29515

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (10 kB)

  Aanpak regeldruk en administratieve lasten; Brief regering; Voornemen voor een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit over een experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 29515, nr. 445 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (110 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een voorstel van wet Nader rapport inzake het ontwerp van een voorstel van wet houdende uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens (PbEU 2017, L 57) (Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2020 Staatscourant 2020, 27802 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (19 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG met betrekking tot opleidingen, post mortem orgaanuitname bij donoren, mobiel medische teams en enkele andere actualisaties en technische aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-05-2020 Staatscourant 2020, 25052 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. AMvB Download icon PDF (17 kB)

  Besluit van 24 april 2020, houdende de wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG met betrekking tot opleidingen, post mortem orgaanuitname bij donoren, mobiel medische teams en enkele andere actualisaties en technische aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2020 Staatsblad 2020, 131 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Aanpak regeldruk en administratieve lasten; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) over de uitkomsten van een peiling rondom registratie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 29515, nr. 444 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (125 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met een regeling voor aanvullende bekostiging wegens in het vooruitzicht gestelde of gerealiseerde kwaliteit van het hoger onderwijs (Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-02-2020 Staatscourant 2020, 6472 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (113 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2020 Staatscourant 2020, 5469 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1763 kB)

  Actieprogramma Maatwerkaanpak regeldruk Metaal

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-01-2020 2019-2020 29515, nr. 443 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (6055 kB)

  Klantreis internationaal zakendoen buiten de Europese Unie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-01-2020 2019-2020 29515, nr. 443 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Aanpak regeldruk en administratieve lasten; Brief regering; Appreciatie rapporten maatwerkaanpak metaal en klantreis internationaal zakendoen buiten de Europese Unie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 29515, nr. 443 Tweede Kamer der Staten-Generaal