Publicaties over dossier 29515

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van het Presidium over een voorstel tot voortzetting van de proef inzake advies aan het Adviescollege voor administratieve lasten over amendementen (29515, nr. 308)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2010 2009-2010 nr. 39, pagina 3863 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van het Presidium over uitvoering motie-Schinkelshoek, die ertoe strekt, te bezien hoe de Kameragenda meer ruimte voor plenaire gedachtewisseling en debat kan bieden (31473, nr. 25), de brief van het Presidium over onder meer spoedoverleggen en de 30-ledenregel in commissies (31473, nr. 26) en de brief van het Presidium over een procedure waarbij Actal een amendement toetst op administratieve lasten, voordat erover gestemd wordt (29515, nr. 267)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-11-2008 2008-2009 nr. 15, pagina 1037 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 17 oktober 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  17-10-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de integrale voortgangsrapportage regeldruk, te weten: de motie-Smeets/Blanksma-van den Heuvel over het koppelen van een doelstelling aan de Belevingsmonitor (29515, nr. 249); de motie-Smeets/Blanksma-van den Heuvel over indiening van de wijziging van de Drank- en Horecawet bij de Tweede Kamer (29515, nr. 250); de motie-Aptroot/Gesthuizen over een voorstel voor automatische jaarlijkse verstrekking van een bewijs van inschrijving door de Kamers van Koophandel (29515, nr. 251), en 7 andere moties (29515, nrs. 252 t/m 258)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7668 - 7669 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg d.d. 5 juni 2008 over de integrale voortgangsrapportage regeldruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7614 - 7617 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de wijziging van het Instellingsbesluit Actal 2006, te weten: de motie-Van der Burg over toetsing van de inhoudelijke nalevingskosten van regelgeving voor besluitvorming in de ministerraad (29515, nr. 242)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-05-2008 2007-2008 nr. 81, pagina 5774 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 27 maart 2008 over de wijziging van het Instellingsbesluit Actal 2006

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-05-2008 2007-2008 nr. 80, pagina 5645 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over cijfers van de Actal over administratieve lasten, te weten de motie-Van der Burg over het terugdraaien van de verpakkingenbelasting (29515, nr. 238), de motie-Pechtold/Van der Burg over het betrekken van de gevolgen voor de administratieve lasten bij de advisering over moties (29515, nr. 239) en de motie-Tony van Dijck over een kritische analyse van de verpakkingenbelasting (29515, nr. 240)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-04-2008 2007-2008 nr. 73, pagina 5113 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het spoeddebat over cijfers Actal over administratieve lasten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-04-2008 2007-2008 nr. 72, pagina 5029 - 5046 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 4 april 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-04-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal