Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233223 nr. 2

33 223 Evaluatie Wet medezeggenschap op scholen

Nr. 2 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN DER HAM

Voorgesteld 4 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij leerlingen, ouders en werknemers de brede wens leeft om de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) op drie punten aan te passen;

verzoekt de regering, de WMS te wijzigen op de volgende onderwerpen:

  • het recht op rechtsbijstand;

  • de beslechting van nalevingsgeschillen;

  • de mogelijkheid om nietigheid van besluiten in te roepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Van der Ham