Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232605 nr. 101

32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 101 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN

Voorgesteld 4 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, behoudens noodhulp, alle door de belastingbetaler gefinancierde ontwikkelingshulp te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Driessen