Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000 nr. 31

33 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 22 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een einde te maken aan het stapelen van dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme