Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231532 nr. 83

31 532 Voedingsbeleid

Nr. 83 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 10 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat doelstellingen met betrekking tot duurzame energie niet mogen leiden tot een hogere prijs voor voedsel en geen bijdrage mogen leveren aan ontbossing;

constaterende dat de productie van biobrandstoffen nog steeds leidt tot ontbossing en zorgt voor concurrentie met voedselgewassen;

verzoekt de regering, af te zien van haar voornemen om het bijmengpercentage voor biobrandstoffen te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand