Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231490 nr. 94

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 94 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN HEIJNEN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer eerder de motie Van Vliet heeft aangenomen;

overwegende dat de regering aangeeft dat er «geen onomkeerbare besluiten genomen zijn over het sluiten …» et cetera;

constaterende dat er wel een Huisvestingsvisie Belastingdienst (14 mei 2012) en een voorgenomen ondernemersbesluit «herinrichting en concentratie» Middenlange Termijn Plan 2012–2015 is;

verzoekt de regering, om nu te stoppen met het voorbereiden van de sluiting van belastingkantoren in Emmen en Venlo;

verzoekt de regering, tevens om de Kamer te informeren over de uitwerking van de masterplannen per provincie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Heijnen