Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229282 nr. 164

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 164 MOTIE VAN HET LID DIJKSTRA

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er de afgelopen jaren veel anti-agressiebeleid is ontwikkeld, maar dat de mate waarin dit beleid daadwerkelijk op de werkvloer wordt toegepast nog flink kan worden verbeterd;

constaterende dat zorginstellingen in hun jaarverslagen niet altijd aandacht besteden aan hun anti-agressiebeleid, waardoor de druk om dit beleid ook daadwerkelijk toe te passen ontbreekt;

verzoekt de regering, zorginstellingen te verplichten in hun jaarverslagen een veiligheidsparagraaf op te nemen waarin verantwoording moet worden afgelegd over het gevoerde anti-agressiebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkstra