Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 28, item 4

4 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van een van de volgende weken:

  • - het wetsvoorstel Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten (32871);

  • - het wetsvoorstel Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350) (32717).

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van na het kerstreces:

  • - het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp (32280).

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor om het dertigledendebat over de vogelvrijverklaring van werknemers die voor minimumloon werken, en het dertigledendebat over de tegengestelde uitspraken van twee bewindslieden over marktverstorende werking van landbouwsubsidies en de opstelling van Nederland in Landbouwraad van de lijst af te voeren.

Ik stel voor, toe te voegen op maandag 19 december 2011 van 17.00 uur tot 23.00 uur:

  • - het notaoverleg van de algemene commissie voor Jeugdzorg over het onderdeel Jeugdzorg van de begroting voor 2012 en de stelselherziening Jeugdzorg.

Op verzoek van het lid Thieme stel ik voor, haar motie op stuk 28973, nr. 78 opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, genoemde termijn van twee maanden voor deze motie opnieuw gaat lopen.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 17050-414; 2010Z04254; 2010Z10160; 2010Z14379; 2010Z15606; 2010Z18858; 2011Z09632; 2011Z11052; 2011Z14988; 25883-200; 32261-24; 30597-216; 27428-207; 2011Z16825; 32820-45; 32820-32; 32820-46; 32820-47; 2011Z22412; 29246-24; 29246-23; 29246-22; 21501-32-525; 21501-32-506; 19637-1471; 30573-76; 2011Z22850; 32376-16; 32376-13; 2011Z22218; 2011Z22220; 2011Z22225; 30597-235; 33000-VII-6; 32820-50; 32820-43; 32820-49; 33000-VIII-21; 32820-44; 32820-48; 32500-VIII-204; 25883-199; 33000-XV-4; 25883-182; 26448-463; 2011Z23313; 31250-77; 28625-135; 28625-124; 31250-71; 32605-54; 31250-76; 33002-4; 22026-336; 21501-28-77; 29544-356; 32500-XIII-203; 32004-3; 2011Z22414; 22112-1261; 2011Z23351; 33003-78; 33003-29; 2011Z22559; 33000-VI-54; 2011Z22587; 33000-VI-55; 29936-30; 2011Z23250; 2011Z22532; 29628-281; 29628-280; 32620-31; 33000-X-12; 31839-131; 2011Z23344; 32733-47; 32733-44; 32500-X-112; 22026-338; 22112-1256; 26485-111; 26485-112; 26485-107; 32500-XIII-176; 26485-105; 26485-104; 26485-103; 26485-102; 26485-101; 26485-99; 26485-106; 26485-110; 31293-105; 31293-125; 2011Z22931; 21501-07-858; 21501-20-586; 28844-59; 31490-77; 26643-213; 26643-212; 31268-54; 2011Z22848; 32317-79; 22112-1258; 32317-80; 22112-1244; 22112-1235; 22112-1234; 32500-VI-113; 32317-72; 32211-63; 28638-56; 31839-126; 28638-55; 28638-54; 32500-VI-114; 32500-VI-109; 28638-53; 31936-94; 31936-89; 32163-3; 23645-491; 33000-VI-21; 33000-VIII-7; 2011Z22177; 33000-VIII-20; 33000-VIII-19; 32500-VIII-179; 2011Z22585; 2011Z23892; 31936-90; 31305-199; 32707-6; 2011Z21554; 32827-27; 28286-532; 32500-VIII-175; 27925-435; 32123-X-137; 32248-5; 32500-X-5; 32414-12; 22112-1246; 21501-20-575; 21501-08-391; 21501-08-392; 31839-137; 31490-74; 26642-117; 26642-116; 26991-322; 32624-3; 32437-10; 32780-XVI-3; 31865-30; 31865-29; 31865-25; 31865-26; 30850-38; 31568-7; 28385-136; 31544-10; 31865-11; 31895-3; 30597-206; 30597-197; 29538-118; 29538-116; 32123-B-8; 30597-110; 32500-XVI-165; 30597-205; 31839-115; 28737-22; 28737-21; 31839-135; 32222-XV-4; 31839-138; 32886-1; 26991-320; 26991-319; 26991-321; 26991-314; 29544-342; 32767-8; 30413-159; 32043-41; 32500-V-193; 26643-188; 26643-189; 31268-53; 33041-2; 32500-V-200; 27581-41; 32660-19; 32764-3; 21501-32-526; 21501-32-527; 21501-32-528; 21501-32-529; 21501-32-530; 22112-1240; 22112-1242; 22112-1252; 29675-137; 32849-1; 32849-2; 32849-3; 32849-4; 32849-5; 32849-6; 21501-07-854; 32730-1; 32043-63; 32793-8; 32805-3; 21109-203; 22112-1249; 33009-3; 30597-218; 32710-XVII-5; 32801-3; 32710-XVI-9; 32710-XVII-7; 32710-XVII-6; 25424-133; 25424-131; 25424-130; 22894-300; 22894-297; 22894-290; 22894-272; 29538-112; 22112-1178; 29350-12; 32437-9 en 31887-6.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • - het VAO Dienst Regelingen, met als eerste spreker het lid Jacobi;

  • - het VAO Ondernemerspleinen, met als eerste spreker het lid Gesthuizen;

  • - het VAO Jeugdzorginstelling Zorggroep Zonnehuizen, met als eerste spreker het lid Leijten.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Cohen.

De heer Cohen (PvdA):

Voorzitter. Al in het voorjaar heb ik de premier gevraagd, inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van het kabinetsbeleid voor mensen die te maken krijgen met een stapeling van bezuinigingen op hun inkomen, zorg en kansen voor deelname aan de samenleving. Het kabinet zou dat met Prinsjesdag leveren, maar heeft tot op dit ogenblik geen nauwkeurig inzicht verschaft. Nu hebben de 32 grote gemeenten zelf opdracht gegeven tot onderzoek naar de effecten van de bezuinigingen en de conclusies daarvan zijn zorgelijk. Inkomensdalingen kunnen tot in de tientallen procenten lopen bij groepen die toch al in een moeilijke positie zitten. Daarom wil ik een debat aanvragen met de minister-president over de resultaten van dat onderzoek.

Mevrouw Van Miltenburg (VVD):

Ik wil de heer Cohen vragen of wij dit kunnen toevoegen aan het debat dat wij volgende week voeren met de minister-president over het rapport van het SCP. Dat gaat over hetzelfde onderwerp. Het zou het debat misschien wat verrijken als wij dit daar ook aan toevoegen.

De heer Van den Besselaar (PVV):

De PVV heeft geen behoefte aan dit debat. Elke dag verschijnen er nieuwe cijfers over de koopkracht. Laten wij in eerste instantie maar de loonstrookjes afwachten. Ik heb gisteren begrepen dat er een rechts kabinet is met linkse loonstrookjes eind januari.

Mevrouw Karabulut (SP):

Op die loonstrookjes staan niet alle kortingen op de toeslagen.

De voorzitter:

Mevrouw Karabulut, het gaat nog niet om de inhoud.

Mevrouw Karabulut (SP):

Dat dit dus het zoveelste leugentje is, moge duidelijk zijn. Maar wij steunen dit verzoek. Het lijkt mij ook prima om de sociale staat van Nederland bij dat debat te betrekken.

De voorzitter:

Dus u steunt eigenlijk het voorstel van mevrouw Van Miltenburg?

Mevrouw Karabulut (SP):

Ja.

De heer Van Hijum (CDA):

Ook de CDA-fractie kan zich vinden in het verzoek van mevrouw Van Miltenburg. Daarnaast is ook de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog in aantocht.

De heer Pechtold (D66):

Nog heel veel is onduidelijk, maar duidelijk is dat in de afgelopen tien jaar dit kabinet de meeste lastendruk voor de burger heeft. Of er nou genivelleerd wordt of niet genivelleerd …

De voorzitter:

Nog niet naar de inhoud.

De heer Pechtold (D66):

Nee, dat is inderdaad een vraag, want nivelleren kun je leren.

De voorzitter:

Dat klopt.

De heer Pechtold (D66):

Dat is een van de vragen die ik in het door de heer Cohen gewenste debat centraal zou willen stellen.

De heer Klaver (GroenLinks):

Steun voor het verzoek van de heer Cohen, maar het lijkt mij ook verstandig om het samen te voegen met het debat dat mijn fractievoorzitter eerder heeft aangevraagd over de Sociale Staat van Nederland.

De voorzitter:

Mijnheer Cohen, u hebt steun en er is een voorstel bij.

De heer Cohen (PvdA):

Het lijkt mij prima om het te combineren met het debat over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, zeker als dat volgende week plaatsvindt.

De voorzitter:

Ik ga mijn uiterste best doen. Het wordt volgende week of de week erop, maar het komt er.

Mevrouw Karabulut, wilt u nog een punt toevoegen?

Mevrouw Karabulut (SP):

Kan dan in de spreektijden rekening worden gehouden met het feit dat we het rapport erbij betrekken?

De voorzitter:

Ik had zes minuten per fractie afgesproken en dat moet ruim voldoende zijn.