Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201126448 nr. 463

26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 463 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2011

Hierbij doe ik U toekomen het jaarverslag 2010 van de Inspectie Werk en Inkomen, waarmee de Inspecteur-generaal SZW zijn bevindingen in het afgelopen jaar samenvat, alsmede financiële verantwoording aflegt1.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.