26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 463 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2011

Hierbij doe ik U toekomen het jaarverslag 2010 van de Inspectie Werk en Inkomen, waarmee de Inspecteur-generaal SZW zijn bevindingen in het afgelopen jaar samenvat, alsmede financiële verantwoording aflegt1.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven