Publicaties over dossier 32717

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (178 kB)

  Advies Raad van State inzake wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2016 Staatscourant 2016, 65451 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (231 kB)

  Advies Raad van State inzake voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-06-2016 Staatscourant 2016, 32026 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (13 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-06-2013 2012-2013 nr. 72, item 41 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-03-2013 2012-2013 nr. 40, item 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (9 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2013 2012-2013 nr. 35, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Behandeling Download icon PDF (3 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350) (32717); het wetsvoorstel Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1) (33171); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg (33184); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-01-2013 2012-2013 nr. 11, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Wet Download icon PDF (20 kB)

  Wet van 13 december 2012 tot implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2013 Staatsblad 2013, 10 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Agenda Download icon PDF (5 kB)

  Agenda van de vergadering van 11 december 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  06-12-2012 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2012 2012-2013 Kamerstuk 32717, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (59 kB)

  Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-11-2012 2012-2013 Kamerstuk 32717, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal