Publicaties over dossier 32376

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Brief regering; Consequenties van het Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie over liberalisering van het internationaal personenvervoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-11-2014 2013-2014 Kamerstuk 32376, nr. 42 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Brief regering; Europese uitvoeringsverordening gepubliceerd over nieuwe spoorvervoersdiensten voor passagiers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-2014 2014-2015 Kamerstuk 32376, nr. 43 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Brief regering; Beroep tegen Commissiebesluit liberalisering internationaal personenvervoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 32376, nr. 41 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Brief regering; Uitvoeringsbesluit Europese Commissie d.d. 22 juli 2013 gericht aan Nederland t.a.v. liberalisering internationaal personenvervoer per spoor OF: betreffende de niet toepassing van een aantal bepalingen uit het Besluit Liberaliseringsrichtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 32376, nr. 40 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (272 kB)

  Uitvoeringsbesluit Europese Commissie betreffende de niet toepassing van een aantal bepalingen uit het Besluit Liberaliseringsrichtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  12-09-2013 2012-2013 32376, nr. 40 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (387 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2013 Staatscourant 2013, 12039 Ministerie van Economische Zaken
 7. Wet Download icon PDF (48 kB)

  Wet van 28 februari 2013, houdende regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2013 Staatsblad 2013, 102 Ministerie van Economische Zaken
 8. Handeling | Behandeling Download icon PDF (63 kB)

  Voortzetting van de behandeling van het voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Tongeren en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat (Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden) ( 32845 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-10-2012 2012-2013 nr. 1, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (86 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ....., houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de liberalisering van het internationaal personenvervoer per trein (Besluit Liberaliseringsrichtlijn) ‘Aanbieding Raad van State’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2012 Staatscourant 2012, 13084 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. AMvB Download icon PDF (50 kB)

  Besluit Liberaliseringsrichtlijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-06-2012 Staatsblad 2012, 271 Ministerie van Infrastructuur en Milieu