Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201128638 nr. 55

28 638 Mensenhandel

Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 augustus 2011

Tijdens het verslag algemeen overleg over mensenhandel op 17 mei jongstleden (Handelingen II, 2010/11, nr. 81, item 9, blz. 21–22) heb ik toegezegd u Engelstalige informatie te doen toekomen over onder andere de uitstapprogramma’s voor prostituees en de opvang van slachtoffers van mensenhandel, opdat u collega-parlementariërs van andere landen kunt informeren over het Nederlandse mensenhandelbeleid. In de bijlage treft u deze informatie aan.1

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.