26 642 Europees Sociaal Fonds (ESF)

Nr. 116 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2011

In vervolg op mijn voortgangsbrief van 5 juli 2010 (TK 2009/10, 26 642, nr. 113) informeer ik u met deze brief over de uitvoering van het huidige Europees Sociaal Fonds (ESF) programma 2007–2013 in Nederland.1 Tevens informeer ik u over de afsluiting van de oude programmaperiodes ESF en EQUAL en kijk ik vooruit naar de nieuwe programmaperiode van 2014–2020.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven