Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131865 nr. 29

31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2011

Op 22 maart jl. heeft u de voorstellen van het kabinet inzake Verantwoord Begroten ontvangen1.

Op basis van deze voorstellen is een aantal fictieve voorbeelden uitgewerkt, die u hierbij aantreft2.

Ik verwacht dat deze voorbeelden nuttig zijn voor het overleg over Verantwoord Begroten, dat geagendeerd is voor 20 april a.s.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager


X Noot
1

Brief van de minister van Financiën van 22 maart 2011, Tweede Kamer 2010–2011, 31 865, nr. 26.

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.