Publicaties over dossier 32660

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (3233 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 60451 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte; Brief regering; Publicatie ‘Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-09-2018 2017-2018 Kamerstuk 32660, nr. 68 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (16037 kB)

  Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018: Zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  11-09-2018 2017-2018 32660, nr. 68 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. AMvB Download icon PDF (2784 kB)

  Besluit kwaliteit leefomgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatsblad 2018, 292 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (70 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met de aanpassing van de ladder voor duurzame verstedelijking

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2017 Staatscourant 2017, 27973 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. AMvB Download icon PDF (0 kB)

  Besluit van 21 april 2017 tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met de aanpassing van de ladder voor duurzame verstedelijking

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-05-2017 Staatsblad 2017, 182 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte; Brief regering; Publicatie ‘Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-09-2016 2015-2016 Kamerstuk 32660, nr. 67 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (10159 kB)

  MONITOR INFRASTRUCTUUR EN RUIMTE 2016. Zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-09-2016 2015-2016 32660, nr. 67 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (830 kB)

  Evaluatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-06-2016 2015-2016 32660, nr. 66 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (21 kB)

  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte; Brief regering; Evaluatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 32660, nr. 66 Tweede Kamer der Staten-Generaal