26 642 Europees Sociaal Fonds (ESF)

Nr. 117 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31oktober 2011

Op 6 oktober ontving de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de aankondiging voor een algemeen overleg over de voortgang van het ESF-programma (Kamerstuk 26 642, nr. 116). Inmiddels heeft de commissie dit overleg gepland op 16 november aanstaande.

De commissie heeft verzocht om ten behoeve van dit overleg de commissie te informeren over de voorstellen van de Europese Commissie voor het ESF en de inzet van het kabinet.

De voorstellen voor het ESF zijn onderdeel van een pakket van voorstellen die samen het Cohesiebeleid vormen. Het kabinet heeft voor het pakket als geheel het standpunt vastgelegd in een BNC-fiche (Kamerstuk 22 112, nr. 1246). De staatssecretaris van Europese Zaken heeft dit fiche op 24 oktober 2011 aan uw Kamer aangeboden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Naar boven