22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid

Nr. 297 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2011

Naar aanleiding van de uitbraak van Nieuwe Influenza A (H1N1) in 2009 zijn er twee rapporten verschenen die ik u hierbij zend1.

Op mijn verzoek heeft bureau Berenschot een brede (proces-)evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van de bestuurlijke keten in algemene zin ten tijde van de griepuitbraak. Het resultaat is vastgelegd in bijgaand rapport Evaluatie Nieuwe Influenza A (H1N1).

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft, in samenwerking met de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de Geneeskundige hulpverlening tijdens deze griepuitbraak. De bevindingen van het onderzoek vindt u in bijgaand verslag, met de titel GHOR-bureaus tijdens de Mexicaanse griep onvoldoende zichtbaar voor de zorgpartners.

Ik stuur uw Kamer zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie op beide stukken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven