Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-VI nr. 114

32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011

Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

In het debat over de voorjaarsnota op 28 juni jl. (Handelingen II 2010/11, nr. 98, behandeling Voorjaarsnota) heeft het lid Schouten van de Christen Unie een motie ingediend waarin de regering verzocht wordt soepel om te gaan met de bestedingstermijn van reeds toegekende subidies voor de uitstapprogramma’s voor prostituees (RUPS) (kamerstuk 32 780, nr. 9). Met het oog op de warme overdracht van het rijk naar de gemeenten, heb ik reeds eerder extra middelen toegekend om een uitloop tot 1 juli as. mogelijk te maken. De meeste gemeenten hebben de uitstapprogramma’s inmiddels overgenomen. Met de gemeenten waar dat nog niet het geval is worden nog gesprekken gevoerd. Ik zal mogelijk maken dat de reeds toegekende middelen nu tot het einde van het jaar 2011 kunnen worden besteed. Er zal evenwel geen extra subsidie worden toegekend.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten