Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129350 nr. 12

29 350 ICT bij de politie

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 augustus 2011

Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer «ICT politie 2010» (ingezonden 6 juli 2011) niet binnen de gestelde termijn, te weten 6 september 2011, zullen worden beantwoord. De beantwoording zal tegelijk met de indiening van het Aanvalsprogramma vernieuwing informatievoorziening politie 2011–2014 plaatsvinden.

Ik streef ernaar het Aanvalsprogramma continuïteit en vernieuwing informatievoorziening politie 2011–2014 in de maand september 2011 in te dienen, alsmede de beantwoording van de schriftelijke vragen.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten