Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131865 nr. 30

31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 april 2011

Op 14 april heeft de Commissie voor de Rijksuitgaven een brief verstuurd (2011Z06494/2011D19910) waarin de Commissie laat weten dat zij niet akkoord kan gaan met het voornemen om in het kader van Verantwoord Begroten meer begrotingsstukken (moties en toezeggingen, verdiepingshoofdstuk, subsidies en belastinguitgaven) als digitale bijlage te gaan publiceren.

Ik wil graag de zorgen van de Commissie van een reactie voorzien, waarbij het goed is te benadrukken dat de voorgestelde werkwijze zal passen in de systematiek van aanlevering van stukken die de Kamer op dit moment hanteert.

Allereerst heeft de Commissie de zorg geuit dat stukken niet formeel en feitelijk zullen worden aangeboden. Ons voorstel voorziet er in dat ook de digitale bijlagen aan de Kamer worden aangeboden . Op deze manier lopen ze gewoon mee in de officiële procedure en kunnen de digitale bijlagen dus ook geagendeerd worden voor Kameractiviteiten. Als de Kamer graag een fysiek exemplaar ontvangt dan zullen we daarvoor zorg dragen. Hierover zal overleg plaatsvinden met de Kamer.

De tweede zorg betreft dat de stukken alleen digitaal op de website van de aanbieder te raadplegen zijn, waardoor de stukken – na verloop van tijd – mogelijk onvindbaar worden. De stukken die we digitaal willen gaan publiceren zullen op meerdere sites terecht komen, zoals www.rijksbegroting.nl en www.overheid.nl. Op overheid.nl worden alle officiële publicaties ontsloten en bewaard.

De derde zorg is dat na verloop van tijd niet is na te gaan of de stukken op internet ongewijzigd zijn in vergelijking met de versie op de datum dat de Kamer er voor het eerst op is geattendeerd. Op de site www.overheid.nl zijn diverse mechanismen aangebracht om te waarborgen dat alleen de originele stukken worden getoond. De Kamer kan er dan ook op vertrouwen dat de oorspronkelijke stukken raadpleegbaar zijn.

De laatste zorg van de Kamer betreft het ontsluiten via www.overheid.nl. Zoals hierboven aangegeven zullen we de stukken aanleveren bij de Kamer waardoor ontsluiting op www.overheid.nl is gegarandeerd.

Ik hoop dat deze brief voor de Commissie voor de Rijksuitgaven voldoende waarborgen biedt om toch over te kunnen gaan op digitale publicatie van de genoemde bijlagen.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager