Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-X nr. 112

32 500 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011

Nr. 112 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 augustus 2011

Hierbij bied ik u aan de door mij vastgestelde nota «Recreatief medegebruik van defensieterreinen».1 De nota is aangepast naar aanleiding van de bespreking met de vaste commissie voor Defensie tijdens het algemeen overleg van 27 april 2011.

De nota zal als bekendmaking worden gepubliceerd in de Staatscourant ter vervanging van de Beleidsregel «Recreatief medegebruik van defensieterreinen» uit 2005.

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.