Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 75

75 Stemmingen moties MIRT

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO MIRT, 

te weten: 

 • -de motie-Visser c.s. over een landelijke bijdrage aan het regionale project Sluizen Kornwerderzand (34300-A, nr. 76); 

 • -de motie-Visser/Hoogland over in kaart brengen van de investeringsbehoefte bij decentrale overheden (34300-A, nr. 77); 

 • -de motie-Van Tongeren over vervangen van de enkelsporige brug bij Ravenstein (34300-A, nr. 78); 

 • -de motie-Smaling/Visser over maatregelen tegen milieuoverlast en geluidoverlast bij Zaanstad (34300-A, nr. 79); 

 • -de motie-Smaling c.s. over een verkenning naar het opwaarderen van de N50 bij Kampen (34300-A, nr. 80); 

 • -de motie-Smaling c.s. over pas op de plaats maken ten aanzien van de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (34300-A, nr. 81); 

 • -de motie-Van Helvert c.s. over verbetering van de doorstroming op het wegvak Amersfoort-Zwolle (34300-A, nr. 82); 

 • -de motie-Van Helvert/Smaling over onderzoek naar inspraak en bewonersparticipatie bij de A13/A16 (34300-A, nr. 83); 

 • -de motie-Van Helvert c.s. over aanpakken van het knelpunt op de N35 bij Raalte (34300-A, nr. 84); 

 • -de motie-Van Helvert over overleg met de stad Utrecht over het mobiliteitsplan (34300-A, nr. 85); 

 • -de motie-Madlener over verhogen van het aantal rijbanen op de A2 tussen Weert en Eindhoven (34300-A, nr. 86); 

 • -de motie-Bruins over kosten en baten van zonnepanelen op verkeersknooppunten (34300-A, nr. 87); 

 • -de motie-Bruins c.s. over verbreden van de N50 tussen Kampen en Zwolle (34300-A, nr. 88); 

 • -de motie-Bruins over het betrekken van het Hooipolderplusplan betrekken bij het verbreden van de A27 (34300-A, nr. 89); 

 • -de motie-Bruins over geen onomkeerbare stappen bij de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (34300-A, nr. 90); 

 • -de motie-Bisschop c.s. over verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N59 wegvak Schaapsweg-Hellegatsplein (34300-A, nr. 91); 

 • -de motie-Bisschop c.s. over voorfinanciering van een totaaloplossing voor de aansluiting van de A1 op de A30 (34300-A, nr. 92); 

 • -de motie-Belhaj over de financiering van de aanpak van een kruispunt op de N35 bij Raalte (34300-A, nr. 93); 

 • -de motie-Belhaj over de verkeersveiligheid nadrukkelijker meewegen bij infrastructurele projecten (34300-A, nr. 94); 

 • -de motie-Belhaj over een quickscan naar de effecten van de uitbreiding van de A27 bij Amelisweerd (34300-A, nr. 95); 

 • -de motie-Belhaj over het aanwijzen van Noord-Nederland als proeftuin voor verkeersveiligheidsmaatregelen (34300-A, nr. 96); 

 • -de motie-Hoogland/De Boer over de aansluiting van regionale projecten op grote rijksinvesteringen (34300-A, nr. 97). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Visser c.s. over een landelijke bijdrage aan het regionale project Sluizen Kornwerderzand (34300-A, nr. 76). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Visser/Hoogland over in kaart brengen van de investeringsbehoefte bij decentrale overheden (34300-A, nr. 77). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren over vervangen van de enkelsporige brug bij Ravenstein (34300-A, nr. 78). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Smaling/Visser over maatregelen tegen milieuoverlast en geluidoverlast bij Zaanstad (34300-A, nr. 79). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Smaling c.s. over een verkenning naar het opwaarderen van de N50 bij Kampen (34300-A, nr. 80). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Smaling c.s. over pas op de plaats maken ten aanzien van de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (34300-A, nr. 81). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert c.s. over verbetering van de doorstroming op het wegvak Amersfoort-Zwolle (34300-A, nr. 82). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert/Smaling over onderzoek naar inspraak en bewonersparticipatie bij de A13/A16 (34300-A, nr. 83). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert c.s. over aanpakken van het knelpunt op de N35 bij Raalte (34300-A, nr. 84). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert over overleg met de stad Utrecht over het mobiliteitsplan (34300-A, nr. 85). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Madlener over verhogen van het aantal rijbanen op de A2 tussen Weert en Eindhoven (34300-A, nr. 86). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bruins over kosten en baten van zonnepanelen op verkeersknooppunten (34300-A, nr. 87). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bruins c.s. over verbreden van de N50 tussen Kampen en Zwolle (34300-A, nr. 88). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bruins over het betrekken van het Hooipolderplusplan betrekken bij het verbreden van de A27 (34300-A, nr. 89). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bruins over geen onomkeerbare stappen bij de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (34300-A, nr. 90). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bisschop c.s. over verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N59 wegvak Schaapsweg-Hellegatsplein (34300-A, nr. 91). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bisschop c.s. over voorfinanciering van een totaaloplossing voor de aansluiting van de A1 op de A30 (34300-A, nr. 92). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Belhaj over de financiering van de aanpak van een kruispunt op de N35 bij Raalte (34300-A, nr. 93). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Belhaj over de verkeersveiligheid nadrukkelijker meewegen bij infrastructurele projecten (34300-A, nr. 94). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Belhaj over een quickscan naar de effecten van de uitbreiding van de A27 bij Amelisweerd (34300-A, nr. 95). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Belhaj over het aanwijzen van Noord-Nederland als proeftuin voor verkeersveiligheidsmaatregelen (34300-A, nr. 96). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Hoogland/De Boer over de aansluiting van regionale projecten op grote rijksinvesteringen (34300-A, nr. 97). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter, wij hebben per abuis voor de motie op stuk nr. 93 gestemd. Wij willen geacht worden, hiertegen te hebben gestemd. 

De voorzitter:

Dat zal in de Handelingen worden opgenomen, mevrouw Thieme.