Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 13

13 Stemming Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen) (34436). 

(Zie wetgevingsoverleg van 4 juli 2016.) 

De voorzitter:

Het amendement-Geurts (stuk nr. 7) is ingetrokken. 

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.