Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 82

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 82 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wegvak Amersfoort–Zwolle (A28) door de sterke groei van het vrachtverkeer een groeiende vertraging kent;

overwegende dat groei Lelystad Airport een enorme opgave voor de bereikbaarheid gaat worden;

verzoekt de regering, te onderzoeken of op korte termijn, met de inzet van beperkte middelen uit bestaande programma's, aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het wegvak te verbeteren;

verzoekt de regering tevens, adequaat te monitoren of bij dit wegvak geen sprake zal zijn van een toekomstige situatie waarbij de doorstroming onaanvaardbaar verslechtert;

verzoekt de regering voorts, de Kamer in het eerste kwartaal van 2017 hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Geurts

Belhaj

Bisschop