Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 96

96 Stemming brief Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een gezamenlijk verzoek van beide Kamers aan de minister-president tot instelling van een Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel (34430, nr. 2). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken te besluiten en in te stemmen met een gezamenlijke brief van beide Kamers aan de minister-president onder de aantekening dat de fracties van de PVV, het CDA, de SP, de ChristenUnie, Klein en de SGP geacht wensen te worden tegen het voorstel te hebben gestemd. 

Daartoe wordt besloten.