Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 27

27 Stemmingen Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota (Staten-Generaal)

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-IIA). 

In stemming komt het amendement-Arib c.s. (stuk nr. 3). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Arib (stuk nr. 3). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.