Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 69

69 Stemmingen moties Pakketbeheer

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Pakketbeheer, 

te weten: 

  • -de motie-Leijten c.s. over vergoeding van borstprotheses voor transgenders (29689, nr. 748); 

  • -de motie-Leijten over het opnemen van bewezen effectieve preventiemaatregelen in het pakket (29689, nr. 749); 

  • -de motie-Bruins Slot over de duiding van het toelaten van zorg laten uitvoeren door het Zorginstituut (29689, nr. 750); 

  • -de motie-Bruins Slot over de overheveling van het eerstelijnsverblijf (29689, nr. 751); 

  • -de motie-Pia Dijkstra over een ruim aanbod van dieetpreparaten (29689, nr. 753); 

  • -de motie-Bouwmeester over het meewegen van kwaliteit bij de inkoopnorm (29689, nr. 754). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Leijten c.s. over vergoeding van borstprotheses voor transgenders (29689, nr. 748). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Leijten over het opnemen van bewezen effectieve preventiemaatregelen in het pakket (29689, nr. 749). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bruins Slot over de duiding van het toelaten van zorg laten uitvoeren door het Zorginstituut (29689, nr. 750). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bruins Slot over de overheveling van het eerstelijnsverblijf (29689, nr. 751). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra over een ruim aanbod van dieetpreparaten (29689, nr. 753). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bouwmeester over het meewegen van kwaliteit bij de inkoopnorm (29689, nr. 754). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.