Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 90

90 Stemmingen moties Stichting Hart van Homo's

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Stichting Hart van Homo's, 

te weten: 

  • -de motie-Van Miltenburg c.s. over per direct stopzetten van de subsidierelatie met Hart van Homo's (30420, nr. 249); 

  • -de motie-Pia Dijkstra over een overzicht van alle organisaties die op dit moment subsidie ontvangen (30420, nr. 250). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Van Miltenburg c.s. over per direct stopzetten van de subsidierelatie met Hart van Homo's (30420, nr. 249). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra over een overzicht van alle organisaties die op dit moment subsidie ontvangen (30420, nr. 250). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.